معنی و ترجمه کلمه lethe به فارسی lethe یعنی چه

lethe


(افسانه يونان )اب رودخانه بزرخ ،(مج ).فراموشى ،نسيان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها