معنی و ترجمه کلمه letter of marque به فارسی letter of marque یعنی چه

letter of marque


پروانه دستگير کردن کشتى بازرگانى دشمن و غارت کردن اتباع ايشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها