معنی و ترجمه کلمه letters of administration به فارسی letters of administration یعنی چه

letters of administration


سند مديريت ترکه ،قيم نامه ،اختيارنامه قيمومت
قانون ـ فقه : حکم انتصاب امين ترکه سندى است که به موجب ان سمت مدير يا مديره ترکه بلاوارث احراز مى شود و به وى اختيار قيام به امور راجع به اداره ترکه را مى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها