معنی و ترجمه کلمه levant به فارسی levant یعنی چه

levant


خاور وشرق ،مشرق ،جاخالى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها