معنی و ترجمه کلمه level of readiness به فارسی level of readiness یعنی چه

level of readiness


علوم نظامى : سطح امادگى رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها