معنی و ترجمه کلمه level of strength به فارسی level of strength یعنی چه

level of strength


سطح استعداد رزمى
علوم نظامى : ميزان استعداد رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها