معنی و ترجمه کلمه level point به فارسی level point یعنی چه

level point


سطح اب ساکن ،نقطه مسطح
علوم نظامى : سطح دريا نقطه هم افق مسير سهمى گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها