معنی و ترجمه کلمه level with each other به فارسی level with each other یعنی چه

level with each other


برابر،در يک تراز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها