معنی و ترجمه کلمه leveller به فارسی leveller یعنی چه

leveller


)leveler(هموارگر،ترازگير،ترازدار،برابر کننده ،هم سطح کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها