معنی و ترجمه کلمه levelling straightedge به فارسی levelling straightedge یعنی چه

levelling straightedge


علوم مهندسى : خط کش تراز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها