معنی و ترجمه کلمه levelling به فارسی levelling یعنی چه

levelling


ترازيابى ،تسطيح ،هموارسازى ،تعديل
عمران : تسطيح
معمارى : ارتفاع يابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها