معنی و ترجمه کلمه lever به فارسی lever یعنی چه

lever


دستگيره ،لور،ديلم ،بااهرم بلند کردن ،بااهرم تکان دادن(با overو upوغيره)،تبديل به اهرم کردن ،(در ترازو وغيره )شاهين ،ميله اهرم ،دسته
علوم مهندسى : دسته
عمران : اهرم
معمارى : اهرم
ورزش : پرچم عقب روى دارحلقه
علوم نظامى : دستک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها