معنی و ترجمه کلمه levitation به فارسی levitation یعنی چه

levitation


شناورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها