معنی و ترجمه کلمه levy duties به فارسی levy duties یعنی چه

levy duties


گمرک بستن به جنسى
قانون ـ فقه : گمرک بستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها