معنی و ترجمه کلمه lf به فارسی lf یعنی چه

lf


Line Feed،تعويض سطر
کامپيوتر : تغذيه کاغذ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها