معنی و ترجمه کلمه liberalism به فارسی liberalism یعنی چه

liberalism


ازادانديشى( ليبراليسم)،ازاديخواهى ،اصول ازادى خواهى ،وسعت نظر،ازادگى
قانون ـ فقه : اعتقاد به ازادى ازلى و ابدى انسان
روانشناسى : ازادانديشى
بازرگانى : ليبراليسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها