معنی و ترجمه کلمه liberty man به فارسی liberty man یعنی چه

liberty man


ملوانى که اجازه دارد به ساحل برود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها