معنی و ترجمه کلمه libidinal به فارسی libidinal یعنی چه

libidinal


زيست مايه اى( لى بيدويى)، )libidinous(وابسته به شهوت جنسى
روانشناسى : زيست مايه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها