معنی و ترجمه کلمه libra به فارسی libra یعنی چه

libra


يک رطل )pound( برابر با 16 اونس( مخفف ان lb.است ).گيروانکه ،برج ميزان
نجوم : ترازو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها