معنی و ترجمه کلمه library routine به فارسی library routine یعنی چه

library routine


روال کتابخانه اى
کامپيوتر : روال مجموعه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها