معنی و ترجمه کلمه libration of the moon به فارسی libration of the moon یعنی چه

libration of the moon


جنبش نمايان ماه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها