معنی و ترجمه کلمه licence plate به فارسی licence plate یعنی چه

licence plate


علوم مهندسى : پلاک اتومبيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها