معنی و ترجمه کلمه licence-owner به فارسی licence-owner یعنی چه

licence-owner


قانون ـ فقه : صاحب امتياز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها