معنی و ترجمه کلمه license به فارسی license یعنی چه

license


تصديق ،گواهى نامه ، )licence(اجازه ،جواز شغل ،اجازه رفتن دادن ،پروانه دادن ،مرخص کردن
روانشناسى : پروانه
بازرگانى : مجوز
علوم نظامى : اجازه نامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها