معنی و ترجمه کلمه licensor به فارسی licensor یعنی چه

licensor


اعطاء کننده جواز، )licenser(پروانه دهنده
بازرگانى : اعطاء کننده پروانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها