معنی و ترجمه کلمه lie detector به فارسی lie detector یعنی چه

lie detector


دروغ سنج ،دستگاه کشف دروغ
روانشناسى : دروغياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها