معنی و ترجمه کلمه lie to به فارسی lie to یعنی چه

lie to


بانجام کارى همت گماشتن ،(کشتى )درجهت باد توقف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها