معنی و ترجمه کلمه lieutenant commander (lcdr) به فارسی lieutenant commander (lcdr) یعنی چه

lieutenant commander (lcdr)


ناوسروان
علوم نظامى : سروان دريايى
علوم دريايى : ناخدا سوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها