معنی و ترجمه کلمه lieutenant juinior grade به فارسی lieutenant juinior grade یعنی چه

lieutenant juinior grade


(نظ -.ن.د ).ستوان سوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها