معنی و ترجمه کلمه lieutenant junior grade (lt,jg) به فارسی lieutenant junior grade (lt,jg) یعنی چه

lieutenant junior grade (lt,jg)


علوم دريايى : ناوبان يکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها