معنی و ترجمه کلمه life giving به فارسی life giving یعنی چه

life giving


حيات بخش ،نيروبخش ،روانبخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها