معنی و ترجمه کلمه lift drag ratio به فارسی lift drag ratio یعنی چه

lift drag ratio


علوم هوايى : نسبت برا به پسا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها