معنی و ترجمه کلمه lift fan به فارسی lift fan یعنی چه

lift fan


علوم هوايى : توربوفنى که با نسبت کنارگذار زياد تنها بمنظور افزايش نسبت برا به تراست بکاررود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها