معنی و ترجمه کلمه lift frequency به فارسی lift frequency یعنی چه

lift frequency


تناوب حمل و نقل
علوم نظامى : تعداد دفعات حمل بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها