معنی و ترجمه کلمه lift off به فارسی lift off یعنی چه

lift off


بلند شدن هواپيما يا موشک
علوم نظامى : جهش اوليه موشک يا گلوله هنگام شروع پرتاب جدا شدن از سکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها