معنی و ترجمه کلمه lift valve به فارسی lift valve یعنی چه

lift valve


علوم مهندسى : سوپاپ بالارونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها