معنی و ترجمه کلمه lifting magnet به فارسی lifting magnet یعنی چه

lifting magnet


الکترونيک : اهنرباى بارکش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها