معنی و ترجمه کلمه light alloy به فارسی light alloy یعنی چه

light alloy


علوم مهندسى : الياژهاى سبک
علوم هوايى : الياژ سبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها