معنی و ترجمه کلمه light footed به فارسی light footed یعنی چه

light footed


)light foot(ماهر،تردست ،بادپا،فعال ،چابک ،سبک پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها