معنی و ترجمه کلمه light is necessary to life به فارسی light is necessary to life یعنی چه

light is necessary to life


روشنايى براى زندگى لازم است ،روشنايى لازمه زندگى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها