معنی و ترجمه کلمه light out به فارسی light out یعنی چه

light out


ناگهان رفتن ،بسرعت ترک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها