معنی و ترجمه کلمه light-weight unit به فارسی light-weight unit یعنی چه

light-weight unit


علوم مهندسى : واحد ساختمانى سبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها