معنی و ترجمه کلمه lighter aboard ship (lash) به فارسی lighter aboard ship (lash) یعنی چه

lighter aboard ship (lash)


نحوه حمل سريع کالا که در ان دوبه و بار ان برروى کشتى قرار ميگيرد
بازرگانى : حمل قايق و بار ان برروى کشتى
علوم دريايى : کشتى دوبه بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها