معنی و ترجمه کلمه lightning arrester به فارسی lightning arrester یعنی چه

lightning arrester


برق گير
علوم مهندسى : برقگير
الکترونيک : برقگير
معمارى : برقگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها