معنی و ترجمه کلمه lightsomeness به فارسی lightsomeness یعنی چه

lightsomeness


خوشدلى ،شوخى ،ظرافت ،چابکى ،سبکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها