معنی و ترجمه کلمه like as we lie به فارسی like as we lie یعنی چه

like as we lie


ورزش : طرفين داراى ضربات مساوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها