معنی و ترجمه کلمه like poles به فارسی like poles یعنی چه

like poles


علوم نظامى : قطبهاى همنام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها