معنی و ترجمه کلمه like به فارسی like یعنی چه

like


دوست داشتن ،مايل بودن ،دل خواستن ،نظير بودن ،بشکل يا شبيه( چيزى يا کسى )بودن ،قرين ،نظير،همانند،متشابه ،شبيه ،همچون ،بسان ،همچنان ،هم شکل ،هم جنس ،متمايل ،به تساوى ،شايد،احتمالا،فى المثل ،مثلا،همگونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها