معنی و ترجمه کلمه likly به فارسی likly یعنی چه

likly


محتمل ،باور کردنى ،احتمالى ،انتظار داشتنى ،مناسب ،درخور،پذيرفتنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها