معنی و ترجمه کلمه limber chest به فارسی limber chest یعنی چه

limber chest


جعبه حمل مهمات توپخانه
علوم نظامى : جعبه پيش قطار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها